Nyproduktion av 28 st äganderätter åt LENY Fastighets AB. Arbetet påbörjas hösten 2018.
För mer information angående äganderätterna hänvisar vi till LENY Fastighets AB.
www.leny.se