Vi kan nu även utföra markarbeten till våra projekt.