L Nyström Bygg har sina rötter i Lennart Nyström Byggnads AB som Lennart Nyström startade i Sjöbo 1965. Lennart utvecklade sitt fastighetsbestånd på 80-talet och framåt. I samband med att Tobias Persson anställts som VD för LENY Fastighets AB, startades byggverksamheten 2012. Fram till 2021 var Lennart Nyström alltjämt aktiv som styrelseordförande i bolaget och efter hans bortgång tillträdde Nils-Eric Persson som styrelseordförande medan Jörgen Stridsberg, som varit ansvarig sedan starten, är VD. 

Bolaget utför alla större ny- och ombyggnadsarbeten åt LENY Fastighets AB och tar sig även på entreprenader åt andra fastighetsbolag, Bostadsrättsföreningar, Kommuner och företag inom en radie av cirka fem mil från Sjöbo.