L Nyström Bygg har sina rötter i Lennart Nyström Byggnads AB som Lennart Nyström startade i Sjöbo 1965. Efter att parallellt med byggverksamheten ha byggt upp ett större fastighetsbestånd lades byggverksamheten ner i slutet av åttiotalet. I samband med att Tobias Persson anställts som VD för fastighetsrörelsen, som bedrivs i LENY Fastighets AB, återupptogs byggverksamheten 2012. Lennart Nyström är alltjämt aktiv som ordförande i bolaget medan Jörgen Stridsberg, som varit ansvarig sedan starten, är VD. Bolaget ägs sedan 2021 av Tobias Persson och Jörgen Stridsberg via deras gemensamma bolag NYNEP AB.

Bolaget utför alla större ny- och ombyggnadsarbeten åt LENY Fastighets AB och tar sig även på entreprenader inom en radie av cirka fem mil från Sjöbo.