För att på ett smidigt sätt kunna nå ut till kunderna, använder vi oss av våra servicebussar. För denna typ av jobb har vi gubbar som jobbar självständigt och har  stor ansvarskänsla.