Renovering av fasad och fönster på Törnedalsgatan i Sjöbo.