Överlämnas idag efter godkänd slutbesiktning till Ystad Kommun.