Pågående renovering av balkonger åt BRF Göten i Ystad