Vi satsar nu ännu ytterligare på vår markavdelning.
En anpassning i företaget för att vara flexibla i framtiden.
Idag anlände vår senaste investering, en Volvo ECR 25D.