Tvisten var lång men till slut fick Leny rätt att sätta upp fönster med de yttre ramarna gjorda i aluminium.
Men i övrigt ser de ut som fönstren som fanns där när huset var nybyggt. Spröjsen är tillbaka.


På måndagen bytte Viktor Sölverup och Simon Henriksson på Nyströms bygg ut ytterligare några fönster på tredje våningen.

De har kommit ungefär halvvägs, återstår göra flera av fönstren inåt gården. Däremot ska de stora fönstren på gatuplanet vara kvar.
De har bytts på 1990-talet och är modernare än fönstren högre upp.

För några år sedan var fönsterbytet en segdragen tvist mellan kommunen och fastighetsägaren Leny.

Frågan gick så högt upp i rättsväsendet som möjligt men sommaren 2021 gav Mark- och miljööverdomstolen Leny rätt att sätta upp de fönster de ville ha.

Då hade kommunen konstant sagt nej till valet av fönster i en rad instanser. Skälet var att de inte tyckte att det passade med fönster delvis i aluminium i hörnhuset vid Gamla torg.

Kommunen ansåg att fastigheten förvanskades.

Mark- och miljööverdomstolen påpekade att utseendet på de nya fönstren ska jämföras med de befintliga som kom dit under 1970-talet.

De ansåg inte materialet var avgörande och lyfte i stället fram att utseendet är mer identiskt med de ursprungliga fönstren.

Nu, drygt två år senare, har Leny inlett bytet av fönster i huset där de själva har sitt huvudkontor.

– Det drog lite kallt genom de gamla fönstren och på lång sikt sparar vi på underhållet med aluminium jämfört med träfönster, säger Tobias Persson, vd på Leny.

Om bygglovet godkänts direkt hade bytet varit gjort för flera år sedan. Leny hade redan offerter som låg och väntade.

– Men efter det har taket flagnat så det positiva är att vi nu kan åtgärda både fönster och tak när vi ändå har byggställningar uppe.

Med lite perspektiv på tvisten tycker Tobias Persson de gjorde rätt som stod på sig.

– Vi tyckte vi hade stöd från andra liknande fall i Sverige. Samtidigt förstod vi att vi var ute på obruten mark.

De fönster som sätts upp är kopior på de som ursprungligen satt på huset när det var nybyggt. Det inkluderar de spröjsade delarna överst.
Enda skillnaden är att utsidan är gjord av aluminium.

– De nya fönstren är inget som skämmer när jag tittar på huset. Nu kan de förhoppningsvis sitta i 40 eller 50 år innan de behöver göras vid.

Jörgen Stridsberg, vd för Nyström bygg som utför arbetet, säger att de förutom att byta fönster även blästrat och målat taket.

– Sen fogar vi om hela fasaden. Tiden har tagit på bruket.

Han beräknar att arbetet på fastigheten är klart om cirka tre veckor.

Hörnhuset byggdes 1906 och ägdes av järnhandlaren Johan Daniel Svensson. Därav att huset emellanåt kallats för Svenssons hörna.

Artikel i Ystad Allehanda 2023-10-24
Foto: Matz Jönsson