I veckan förstärker vi vår maskinpark ytterligare med en byggkran, en Tornborg T 50.
Denna kran kommer att levereras till vårt nya projekt i Nybro, där vi bygger 28 st enplans
äganderätter åt Leny Fastighets AB.