Huset växer upp i ”rasande fart”. Idag lägger vi plattbärlager över plan 1.