Idag lyfter vi på bjälklaget över parkeringsgaraget.