Lennart Nyström var vd i fastighetsbolaget Leny ända till sin död 2021. De nya husen i kvarteret Viljan blev kronan på hans livsverk. Här byggdes bland annat Sjöbos första femvåningshus.

Gångstråket som i dag går mellan Silogatan och Hotellgatan ska byggas ut till Västergatan. Den röda ladan på Hotellgatan ska rivas. Hela stråket ska döpas till Lennart Nyströms gränd.

Han satte sin prägel på Sjöbo – nu får han en egen gränd

Han byggde mest, han byggde högst och han satte sin prägel på Sjöbo.
Nu hedras Lennart Nyström med en egen gränd mitt i samhället.
 
SJÖBO Byggmästaren Lennart Nyström kom till Sjöbo i början av 1960-talet och 1965 byggde han sitt första hyreshus här, på Nya torg.
Det kom att följas av många andra. Fastighetsbolaget Leny, där han var vd ända till sin död 2021, har nu 700 lägenheter, bara i Sjöbo.
Dessutom äger Leny många butiker, kontor – och anrika Sjöbo gästis.

Det allra sista projekt som Lennart Nyström hann uppleva var de nya flerfamiljshusen på Södergatan, Hotellgatan och Silogatan.
Intill dem håller ett gångstråk på att växa fram. Det ska leda från apoteket på Västergatan till Silogatan och utformas på samma sätt som
gångfartsområdet med stensättning, bänkar, träd och lyktstolpar. Tidigare hade kommunen tänkt kalla stråket för Jakobsgatan, för att hedra
järnhandlaren och kommunalmannen Carl Jacobsson som bodde i det tegelhus som kallades Jacobs kyrka vid nuvarande apoteket.
Jakobsgatan fanns också inritad i Sjöbos första stadsplan från 1902.
 
Men nu har politikerna i samhällsbyggnadsnämnden fattat ett annat beslut. Det nya stråket ska heta Lennart Nyströms gränd.
– Området har en stark koppling till Lennart Nyström, och han har ju gjort betydande insatser för Sjöbo, säger Michael Smedberg (M), ordförande i nämnden.
Allra helst hade han sett att Lennart Nyström själv fått uppleva den dag då han fick en gata uppkallad efter sig, men enligt god ortnamnssed
ska man inte uppkalla platser efter levande personer. Nu är Lennart Nyström borta sedan två år och politiker från alla läger är eniga om att
det är dags att hedra hans minne med ett gatunamn. Jörgen Ny (C) hade väckt tanken genom ett så kallat initiativärende, där han föreslog att
Hotellgatan eller Silogatan skulle döpas om.  Men helst ska man inte ändra befintliga gatunamn, och både Hotell- och Silogatan har ju en historia, säger Louise Andersson,
chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid Silogatan fanns Lantmännens silon en gång i tiden, medan Hotellgatan är uppkallad efter Järnvägshotellet,
byggt i slutet av 1800-talet.
 
Byggmästaren Lennart Nyström sällar sig nu till en exklusiv skara Sjöbobor som gett avtryck i stadsbilden i Sjöbo tätort.
Vid Malenas park finns Malenas gränd, uppkallad efter Malena Persson som kan ses som Sjöbos grundare – hon byggde upp industrier, tegelbruk och hotell
och såg till att järnvägen kom hit kring förra sekelskiftet.
Och snart finns alltså Lennart Nyströms gränd, kanske också med en minnesplatta vid något av de hus som blev kronan på hans livsverk.
 
Britt Risberg Ystads Allehanda