Väggarna resta på PostNords nya anläggning.
Pågående borrning för plintar till stålstomme, Intergrund
Pågående schaktningsarbete, Magnus Maskin & Gräv AB