Nyproduktion av 12 st LSS lägenheter åt Sjöbohem.
Arbetet pågår för fullt och projektet skall stå färdigt våren 2019.