Nybyggnation av uterum åt en av dem nöjda husägarna i Nybrostrand.