Projektering pågår. Markarbetet påbörjas våren 2022 och inflyttning beräknas till hösten 2024. Läs gärna mer på Leny Fastighets AB´s hemsida www.leny.se