Nyström Bygg behöver mark där de kan lägga upp massor som går att återanvända i andra projekt. Först fick de ja till en tomt vid fjärrvärmeverket, men nu har kommunen ändrat sig.

Nyström Bygg söker efter en tillräckligt stor tomt som de kan använda som upplag för sten- och jordmassor och som parkering till sina maskiner.

– Vi behöver en plats där vi kan ta hand om olika massor som vi sedan i första hand ska kunna återanvända, säger Jörgen Stridsberg, vd på Nyström Bygg AB.
Målet är att bli självförsörjande på marksidan och då behövs en tomt som i framtiden inte ska användas till något annat.

Nyström Bygg är starkt sammanlänkat med fastighetsbolaget Leny och i dag har de upplag på deras områden.

– Men de bebyggs efterhand och vi behöver ett område som är avsett just för våra ändamål.
Men det har inte varit lätt. Först ställde de frågan om att köpa mark vid före detta Sjöbo bruk mot Östra Idrottsgatan till. Men det blev nej.

– De vill inte sälja den marken för industriändamål, den är mer tänkt för bostäder.

Kommunen hänvisade i stället Nyström Bygg till en tomt vid fjärrvärmeverket.

Företaget skickade in en anmälan om att få köpa marken. Först ställde sig tekniska nämnden positiva till begäran men när ärendet nådde kommunstyrelsen blev det nej.

Reglerna säger att tomten ska bebyggas men Nyströms Bygg vill vänta med det. Tanken är att uppföra en maskinhall men i anmälan skriver företaget att så inte kommer att ske inom de första fem åren.

Därmed bryter de mot bestämmelsen att bygge ska påbörjas inom två år från dagen de får tillgång till tomten.

– Vi kan inte göra avsteg från riktlinjerna. Gör vi det i ett fall blir det svårt att säga nej i andra, säger kommunalrådet Magnus Weberg (M).

Syftet med att kommunen tar fram tomter är också att de ska bebyggas.

– Vi gjorde riktlinjerna just med tanke att det ska byggas och när de då säger att de inte ska göra det kan vi inte säga ja, framhåller Cecilia Olsson Carlsson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Jörgen Stridsberg säger att företaget absolut helst vill ha upplaget i Sjöbo.

– Vi får fundera en gång till. När vi kanske är på väg in i en lågkonjunktur är det inte läge att bygga en stor hall, men vi får se om vi vågar göra den satsningen tidigare än tänkt.

I så fall får de återkomma till kommunen med en ny intresseanmälan om tomten på Omma industriområde.

Jörgen Stridsberg säger att företaget börjat på ett nytt stort projekt i Ystad som kommer att pågå ett tag. Men förutom att bygga till Leny gör de också projekt åt andra.

– Det vi märker är att de externa kunderna räknar mer på jobben i dag. Förut tog de kanske in anbud från fem företag, nu kan vi vara över tio. Så när vi verkligen behöver jobb måste vi gå ner i pris, konkurrensen är en helt annan.

Jörgen Stridsberg säger att en allmän nedgång även får konsekvenser för Lenys byggplaner.


Det kan bli mycket både jord- och stenmassor över i samband med byggen, här ett av Lenys bostadsprojekt på Regementet i Ystad.


Jörgen Stridsberg, VD på Nyström Bygg.

Artikel Matz Jönsson YA
Foto: Fredrik Sjöstrand