Nu ska takbyte samt puts av fasad påbörjas i Simrishamn.