Fredagen den 7 oktober bjöd vi in till Restaurang Allé på Österlen. En kväll
för gemenskap, erfarenhetsutbyte och för att stärka relationerna med våra
nya och gamla medarbetare.