Minnesord

Lennart Nyström

Byggmästaren Lennart Nyström har hastigt gått bort den 5 november i en ålder av 85 år. Lennart sörjs närmast av hustrun Ingrid samt barnen Lena och Lars med familj samt en stor vänkrets.

Lennart Nyström föddes 1936 och växte upp i Skurup. Han kom tidigt in i bygg- och fastighetsbranschen. Han var son till byggmästaren Yngve Nyström och hans hustru Inga. Han hade en syster och en bror.

Lennart utbildade sig till byggnadsingenjör, avlade examen 1960 och träffade tidigt Ingrid som blev hans hustru och livskamrat. Barnen Lena och Lars föddes 1962 resp. 1964.

I början på sextiotalet startade Lennart en byggnadsverksamhet i Sjöbo. Till att börja med för sin fars räkning och från 1965 i eget bolag, Lennart Nyströms Byggnads AB. Detta växte snabbt. En stor del av byggnationen skedde i egen regi med en kombination av flerfamiljshus, låghusområden och villor för uthyrning.  Byggnadsverksamheten hade när den var som störst drygt 150 medarbetare. 1987 avyttrades byggnadsverksamheten och fastighetsförvaltningen blev den dominerande verksamheten.

Ganska snart kom Lennart att benämnas Byggis. Han gillade verkligen detta smeknamn. Han kallade sig själv gärna Byggis. Han benämnde sitt häststall för Stall Byggis och på bilen hade han en nummerskylt med Byggis på. Han blev en välkänd person som Byggis.

Under åren 1987 – 2010 ledde Göran Ingby verksamheten i LENY. Verksamheten strukturerades upp som det omfattande fastighetsbolag det faktiskt var. Ett flertal fastigheter inköptes. Byggis engagerade sig mest vid investeringar i fastigheter och inköp av nya fastigheter. Förvaltningen låg helt på Göran och hans medarbetare.

2010 återupptog Byggis det professionella samarbetet med sin gode vän och allra förste anställde verkmästare Nils-Eric Persson.  Nils-Eric hade efter att ha avslutat sin anställning hos Byggis startat en egen verksamhet inom bygg- och fastighetsförvaltning. Detta återupptagna samarbete ledde till att fastighetsbestånden slogs samman och Nils-Erics son Tobias blev VD för det sammanslagna LENY AB. Vid detta tillfälle återupptogs byggnadsverksamheten i bolaget L Nyström Bygg AB.

Jag hade nöjet att lära känna Byggis i oktober 1980. Byggis var då 44 år och jag var inte fyllda 30. Min roll var ursprungligen som assistent till hans dåvarande revisor, min chef. Sedan dess har jag fått förmånen att vara en av de personer som han diskuterat med när han behövt stämma av sina idéer eller få förslag till nya lösningar på problem han stod inför. Under en lång period var jag familjens och företagens revisor. Sedan 2014 har jag ingått i företagens styrelser.

Jag har många gånger fått uppdrag av Byggis att utreda komplicerade ekonomiska frågor. När jag sedan presenterat resultatet så har han många gånger svarat: ”Bra Lars, nu vet jag hur det fungerar, men så vill jag absolut inte göra!”  Första gången jag mötte den kommentaren blev jag något förvånad. Jag förstod ganska snart att det var områden som Byggis kände att han inte hade tillräckliga kunskaper på. Då gav han mig ett utredningsuppdrag. Han lärde sig av utredningen men fattade sitt eget beslut utifrån sina egna mål. Han var mycket duktig på att fatta beslut. Han hade en klar linje vad han ville göra och absolut inte göra. Våra grundläggande värderingar i ekonomiska frågor var likartade. Men det fanns tillräckliga skillnader för att det skulle bli spänst i våra diskussioner.

Byggis var mest intresserad av företagets expansion genom nybyggnationer. Som gammal byggmästare gladde han sig åt att företagen numera genomförde större nybyggnationer. Under de senaste åren har fastigheter uppförts i Sjöbo, Staffanstorp och Ystad.  

Fastighetsbeståndet omfattade vid Byggis bortgång 1260 bostadslägenheter och en uthyrd lokalyta om ca 40 000 m2.

Byggis vara mycket mån om Sjöbos utveckling. Han torde vara den enskilda person som påverkat utvecklingen i Sjöbo mest under de sista femtio åren.  Han har även under en period via sitt bolag drivit tennishall för ortens bästa. Han har också via LENY tagit ansvar för Sjöbos mest signifikanta byggnad, Sjöbo Gästgivargård.

Han var mycket intresserad av kommande projekt i Sjöbo, särskilt kommunens planer på bränneriområdet och de egna bolagens planer på flera nya fastighetsprojekt i Sjöbo. Han brann för företagets egna projekt som LENY är berett att genomföra så fort de samhälleliga tillstånden är klara för att fortsätta utveckla Sjöbo.

Byggis är känd som storspelare på trav. Det har skrivits ett stort antal artiklar om honom i bland annat i kvällstidningarna i samband med större vinster. Men han gjorde också stora insatser. Travet var ett stort intresse. Han ägnade enligt sina egna uppgifter ca 15 timmar i veckan åt att läsa in sig och skaffa sig information om veckans travlopp samt att utveckla hur han skulle spela.

Byggis har tidigare även varit medlem i styrelsen på travbanan Jägersro samt i andra företag där han haft mindre ägarintressen.

Familjen och dess hälsa gick i första hand för honom.  Han gladde sig på senare tid också mycket när barnbarnen ville lära sig mera om företaget. Senast vid ett telefonsamtal oss emellan den 25 oktober i år påpekade han för mig vilken glädje han kände för barnbarnens intresse för företaget.

Lennart hade förmånen att bli årsrik och lämnar ett stort tomrum efter sig i familjen, bland vännerna samt i företagen där han verkat som styrelseordförande och mentor fram till sin bortgång.

Familjerna Nyström och Persson kommer att fortsätta driva LENY i Byggis anda.

För styrelsen i LENY AB

Lars Engerup