Förberedelse för underjordisk sprinklertank som skall monteras i det närmsta.