Kategori: Aktuellt

Pågående fasadrenovering på Kv. Jumbo i Skurup.


Blir verkligen fint

Fin bild av gruppen för Rädda Regementet

Ystads högsta hus skjuter i höjden

Redan från fjärde våningen går det att förstå hur utsikten blir för hyresgästerna i de 58 lägenheterna.

 

Dennie Persson, platschef på bygget, och Cornelis Jönsson på fjärde våningen.

Kalle Jacobsson förbereder formen för nästa gjutning.

Mika Terne Yli-Ketola på NP arkitekter har ritat det 40 meter höga huset.

Det första flerfamiljshuset vid Skridskodammen skjuter i höjden. Huset ska bli Ystads högsta.

– Vi siktar på inflyttning våren 2025, men har inte spikat datum än, säger Tobias Persson, vd på Leny.

YSTAD Huset växer fram vid Skridskodammen, längst ut mot Sandskogen. Lenys systerföretag Nyström bygg, som svarar för byggandet, håller på att gjuta betongväggarna på det som ska bli fjärde våningen.

– Ungefär var fjärde vecka kommer det en ny våning. Allt gjuts på platsen. Det blir ett gediget och tätt hus, säger Dennie Persson, platschef på Nyström bygg.

– Vi har hittat en bra rytm där det flyter på. Bygget håller på hela nästa år och en bit in på 2025. Vi siktar på att betongen ska vara färdig vid semestern 2024, men vi vet ju inte hur det blir med vinter och blåst.

Christian Elgemark är en av dem som arbetar med huset nu.

– Det är kul, även om det kan vara lite stressigt ibland. När det blir färdigt ska det bli Ystads högsta flerfamiljshus. Det är jätteroligt att få vara med och bygga det, säger han.

– Vi är ett bra arbetslag och hjälper varandra.

Ystad studios är den enda granne som direkt kan påverkas av byggarbetet.

– Vi har en bra dialog med Ystad studios och berättar vad som ska hända. De ska han en filminspelning nästa år och det har vi med i vår planering.

Höghuset ska bli åtta våningar med en indragen nionde våning plus källare och ett utrymme högst upp med ett fläktrum. Huset blir 40 meter högt och ska fungera som signalbyggnad för det nya området vid Skridskodammen.

Lägenheterna blir allt från ettor på 26 kvadratmeter till fyror där de största blir 142. Sex ettor, 14 tvåor, 21 treor och 14 fyror blir det sammanlagt. Sex av dem blir etagelägenheter i två plan.

Även om det inte planeras för inflyttning förrän om mer än ett år har intresserade redan hört av sig till Leny.

– Vi har tänkt att gå ut med dem efter årsskiftet. Då måste vi ha satt hyrorna som ska gälla våren 2025, säger Tobias Persson.

– Det är ganska många stora lägenheter. Vi känner att det kan intressera många eftersom det inte finns så mycket nya större lägenheter.

Från de översta våningarna blir det utsikt mot havet, över Sandskogen och in mot Ystad. Redan från den fjärde våningen går det att titta ner på Skridskodammen och bort mot tornet på det gamla vattentornet.

På de övriga två tomterna vid Skridskodammen ska Contentus och Hassel bygga.

Lägenheterna blir allt från ettor på 26 kvadratmeter till fyror där de största blir 142.

Per Nilsson, Ystads Allehanda

per.nilsson@ystadsallehanda.se

 

Kv. Lillö, Regementsområdet i Ystad

Killarna jobbar på högvarv med gjutning av väggar på plan 4, samt fönstermontage på plan 2.

Projektet följer mycket väl tidsplanen.
Murningen påbörjas inom ett par veckor.

 

 

Lennart Nyströms Gränd

Lennart Nyström var vd i fastighetsbolaget Leny ända till sin död 2021. De nya husen i kvarteret Viljan blev kronan på hans livsverk. Här byggdes bland annat Sjöbos första femvåningshus.

Gångstråket som i dag går mellan Silogatan och Hotellgatan ska byggas ut till Västergatan. Den röda ladan på Hotellgatan ska rivas. Hela stråket ska döpas till Lennart Nyströms gränd.

Han satte sin prägel på Sjöbo – nu får han en egen gränd

Han byggde mest, han byggde högst och han satte sin prägel på Sjöbo.
Nu hedras Lennart Nyström med en egen gränd mitt i samhället.
 
SJÖBO Byggmästaren Lennart Nyström kom till Sjöbo i början av 1960-talet och 1965 byggde han sitt första hyreshus här, på Nya torg.
Det kom att följas av många andra. Fastighetsbolaget Leny, där han var vd ända till sin död 2021, har nu 700 lägenheter, bara i Sjöbo.
Dessutom äger Leny många butiker, kontor – och anrika Sjöbo gästis.

Det allra sista projekt som Lennart Nyström hann uppleva var de nya flerfamiljshusen på Södergatan, Hotellgatan och Silogatan.
Intill dem håller ett gångstråk på att växa fram. Det ska leda från apoteket på Västergatan till Silogatan och utformas på samma sätt som
gångfartsområdet med stensättning, bänkar, träd och lyktstolpar. Tidigare hade kommunen tänkt kalla stråket för Jakobsgatan, för att hedra
järnhandlaren och kommunalmannen Carl Jacobsson som bodde i det tegelhus som kallades Jacobs kyrka vid nuvarande apoteket.
Jakobsgatan fanns också inritad i Sjöbos första stadsplan från 1902.
 
Men nu har politikerna i samhällsbyggnadsnämnden fattat ett annat beslut. Det nya stråket ska heta Lennart Nyströms gränd.
– Området har en stark koppling till Lennart Nyström, och han har ju gjort betydande insatser för Sjöbo, säger Michael Smedberg (M), ordförande i nämnden.
Allra helst hade han sett att Lennart Nyström själv fått uppleva den dag då han fick en gata uppkallad efter sig, men enligt god ortnamnssed
ska man inte uppkalla platser efter levande personer. Nu är Lennart Nyström borta sedan två år och politiker från alla läger är eniga om att
det är dags att hedra hans minne med ett gatunamn. Jörgen Ny (C) hade väckt tanken genom ett så kallat initiativärende, där han föreslog att
Hotellgatan eller Silogatan skulle döpas om.  Men helst ska man inte ändra befintliga gatunamn, och både Hotell- och Silogatan har ju en historia, säger Louise Andersson,
chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid Silogatan fanns Lantmännens silon en gång i tiden, medan Hotellgatan är uppkallad efter Järnvägshotellet,
byggt i slutet av 1800-talet.
 
Byggmästaren Lennart Nyström sällar sig nu till en exklusiv skara Sjöbobor som gett avtryck i stadsbilden i Sjöbo tätort.
Vid Malenas park finns Malenas gränd, uppkallad efter Malena Persson som kan ses som Sjöbos grundare – hon byggde upp industrier, tegelbruk och hotell
och såg till att järnvägen kom hit kring förra sekelskiftet.
Och snart finns alltså Lennart Nyströms gränd, kanske också med en minnesplatta vid något av de hus som blev kronan på hans livsverk.
 
Britt Risberg Ystads Allehanda