Nybyggnation av två flerfamiljshus med 47 lägenheter åt Leny Fastighetsbolaget AB.